Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

14.12.2021 - Předběžné ceny tepla pro rok 2022

 

Vážení odběratelé,

nově vyhlášenou cenou za dodávky tepla a teplé vody z centrálního zdroje pro obyvatele města Zlína pro rok 2022 se společnost Teplo Zlín snaží zmírnit dopady situace na energetickém trhu na občany. Cena na rok 2022 bude vyšší o 18 procent, což pro běžnou domácnost představuje navýšení o méně než 300 Kč měsíčně.

Vývoj na trhu emisních povolenek, které zdražily v roce 2021 několikanásobně a rozhodujícím způsobem se podílí na nárůstu ceny dodávek tepla a teplé vody pro Teplo Zlín od Teplárny Zlín i nárůst ceny elektrické energie na trojnásobek v porovnání se současným obdobím vytvořily tlak na ještě výraznější nárůst ceny tepla.

Vedení společnosti se společně s představenstvem shodlo, že cena tepla bude nastavena tak, abychom na obyvatele přenesli jen část zvýšených nákladů. Snažíme se tím pomoci zákazníkům Tepla Zlín v současné komplikované situaci, kdy všechny energie rostou závratným tempem. Mohli jsme to tak udělat díky dalším vnitřním úsporám a optimalizaci hospodaření.

 

 
 
 

07.10.2021 - Teplo Zlín začalo s vytápěním, dodávky byly bez komplikací

Po pečlivých přípravách a za vysoce turbulentní situace na energetickém trhu zahájila společnost Teplo Zlín úspěšně novou topnou sezónu. Vytápění a dodávky tepla se v návaznosti na klimatické podmínky naplno rozběhly v pondělí 20. září a následující dny proběhly bez komplikací na všech odběrných místech i ve výměníkových stanicích. 

 
 
 

23.09.2021 - Instalace tepelného čerpadla v bytovém domě - cena tepla.

Jaká je reálná cena tepla vyrobeného tepelným čerpadlem instalovaném v bytovém domě? Dovolujeme si využít dle našeho názoru velmi jednoduchého, názorného a objektivního výpočtu provedeného Teplárnou Liberec v červnu tohoto roku. S jednou výhradou - cena elektrické energie za posledních několik měsíců dramaticky vzrostla, vypočtená jednotková cena tepla tak bude ještě výrazně vyšší. Odkaz na video "zde".

 
 

23.09.2021 - Tepelná čerpadla pro bytové domy. Jsou výhodná?

 

Asi každý si vybaví podomní prodejce, kteří nabízeli „nejlevnější“ plyn či elektřinu. Že šlo v řadě případů o podvod a zneužití důvěřivosti lidí, je dnes s odstupem času, už jasné. Spousta měst a obcí kvůli praktikám tzv. „šmejdů“ dokonce podomní a pochůzkový prodej zakázala a před schválením je rovněž novela energetického zákona, která boj proti těmto praktikám posunuje i do legislativní úrovně. Různí obchodníci pochybné pověsti si však už našli i jinou cestu. Zaujal je aktuální boom tepelných čerpadel a chtějí z této situace těžit. Před některými praktikami už opakovaně varoval i Energetický regulační úřad. Nikoho od pořízení efektivnějšího zdroje vytápění nezrazuje. Varuje však před neuváženým podlehnutím nesplnitelným slibům.

 

 
 
 

06.09.2021 - Zálešná jako poslední velká lokalita dostane „dvoutrubku“

Realizaci přechodu vytápění a dodávek teplé vody ze zastaralého čtyřtrubního systému na moderní dvoutrubní znovu připravujeme na Zálešné. Nový systém spočívající v přípravě teplé i topné vody přímo v zásobovaném objektu ve finále zajistí efektivnější dodávky, finanční úspory pro obyvatele, vyšší kvalitu teplé vody a umožní individuální regulaci pro každé SVJ.

K projektu, který byl už před spuštěním v roce 2011 se tak vracíme po deseti letech. Tenkrát ztroskotal na nesouhlasu některých SVJ. O té doby máme mnoho nových podkladů a zejména skvělé zkušenosti s realizací stejného projektu na Obecinách v letech 2018 a 2019, kde bylo nainstalováno 64 objektových předávacích stanic.

Zálešná je tak dnes jedinou větší lokalitou ve městě Zlín, kde je morálně i fyzicky zastaralý čtyřtrubní systém provozován.

Jsme přesvědčeni o nezbytnosti realizace tohoto záměru, neboť navrhovaný systém je postupně úspěšně realizován v celém městě Zlín již od roku 1992. Velmi si vážíme kvalitní spolupráce s SVJ na Zálešné a především díky ní směřujeme k úspěšné realizaci tohoto řešení i v této tradiční zlínské čtvrti.

 
 

11.08.2021 - Letošní plánovanou odstávku teplé vody pro obyvatele Jižních Svahů provázela řada komplikací – tisková zpráva našeho dodavatele tepla, společnosti Teplárna Zlín s.r.o.

Zlínská teplárna, která vyrábí a dodává teplo pro systém centrálního zásobování, musí každý rok provést nutné opravy za účelem zajištění stabilních dodávek pro nadcházející zimní období. To s sebou nese i nezbytné odstavení technologie a přerušení dodávek pro obyvatele. Pracovníci teplárny se každoročně snaží toto období co nejvíce zkrátit, a proto v letošním roce byla odstávka dodávek tepla naplánována na dva dny. Týkala se obyvatel sídliště Jižní Svahy a jejím důvodem byla nutná oprava hlavního horkovodního přivaděče DN400, který teplem zásobuje tuto lokalitu. 

 
 
 

06.08.2021 - Investice se vyplácejí Teplu Zlín i životnímu prostředí

Realizace úsporných opatření z programu OPPIK, kterou jsme v posledních letech provedli, znamenala zásadní finanční úspory i ekologické dopady, šlo například o více než 1,5 tisíce nevyprodukovaných tun CO2. Konstatovala to zpráva nezávislého energetického specialisty při vyhodnocení projektu.

Instalovali jsme nové softwary, upravili měření a regulaci a optimalizovali dodávky tepla při zachování komfortu pro zákazníky. Výsledky projektu pro nás byly příjemným překvapením a opět potvrdily, že patříme mezi moderně a efektivně řízené teplárenské společnosti.

Realizace projektu byla zaměřena na zvýšení energetické účinnosti městské soustavy zásobování teplem s cílem snížení tepelných ztrát sítě a zvýšení úspor elektrické energie na čerpací práci, a tím snížení potřeby nákupu tepla z centrálního zdroje ve Zlíně a nákupu elektrické energie z distribuční sítě.

Také díky těmto realizovaným opatřením jsme dokázali v loňském roce hospodařit tak,  abychom nemuseli zohledňovat nižší prodeje vlivem teplého počasí v topné sezóně navýšením výsledné ceny pro zákazníky.

 
 

13.07.2021 - Finanční sbírka Tornádo ukončena

Ke dni 9. 7. 2021 byla ukončena sbírka zaměstnanců na odstranění škod a následnou obnovu po zásahu ničivého tornáda.

Celkem byla vybrána částka 17.100,- Kč.

Vybraná částka byla poukázána na transparentní účet Diecézní charity Brno č. 4211325188/6800.

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.

 
 

28.06.2021 - Chemické čištění otopných soustav. Ano či ne?

Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí dotazy odběratelů tepla týkající se předmětné problematiky, dovolujeme si odkázat na vyčerpávající článek, který je umístěn na odborném portále TZB-info. Poskytne jednoznačnou odpověď, zda má chemické čištění otopných soustav reálný smysl či nikoli...

K dispozici ZDE.

 
 

25.06.2021 - Chceme pomoci tornádem postiženým oblastem.

Události, které ve čtvrtek 24. 6. zamíchaly životy mnoha lidí, jsou pro některé z nás asi nepředstavitelné. Mnoho rodin během jednoho večera přišlo o veškerý svůj majetek, střechu nad hlavou a pocit bezpečí. Osudy těchto lidí nám rozhodně nejsou lhostejné, proto jsme se jim rozhodli pomoci.

 

Právě proto, abychom v těchto nelehkých časech pomohli rodinám v postižených oblastech na jižní Moravě co nejvíce, jsme se rozhodli uspořádat mezi zaměstnanci naší společnosti sbírku. Její výtěžek pak bude zaslán přímo na využití aktuálních potřeb postižených spoluobčanů. Všichni zaměstnanci společnosti tak mají šanci se zapojit, a to jakoukoli darovanou částkou (byť symbolickou). Sbírka trvá od 25.6. až do 9.7.2021.

Informace o celkové výši darované částky a vybraný transparentní účet, kde bude dar zaslán, bude zveřejněn na našich webových stránkách.

 
 
Následující
 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.