Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

19.09.2022 - Topná sezóna zahájena

Dnešním dnem byla zahájena topná sezona. Režim vytápění v následujících dnech bude probíhat podle aktuálních teplotních a klimatických podmínek (přerušování vytápění). Pokud si vlastníci objektů nebo smluvně pověření zástupci budou přát přerušit vytápění nebo si sami určit dobu vytápění, mohou se obrátit na dispečink Tepla Zlín, a.s., nejlépe písemnou formou (e-mail) nebo i telefonicky s tím, že požadavek bude následně písemně doložen.

 
 

19.09.2022 - Teplo Zlín radí: jak na úsporu tepla v domácnostech (část 2.)

Začíná topná sezóna. Centrální vytápění bude v souladu s platnou vyhláškou spuštěno poté, kdy průměrná denní teplota ve dvou dnech po sobě poklesne pod 13‘C. Na co tedy by měli odběratelé dbát, aby neplatili zbytečně mnoho?

 
 
 

31.08.2022 - Teplo Zlín radí: jak na úsporu tepla v domácnostech (část 1.)

 

Problematika výdajů za energie je ze známých důvodů v popředí zájmu každého z nás.  Proto Teplo Zlín připravilo sérii článků s praktickými radami určenými našim odběratelům tepla pro nadcházející topnou sezonu s cílem pomoci s úsporami.

 

 
 
 

02.06.2022 - Topná sezona bez poruch, ale s výkyvy počasí

Chladné počasí a větší tržby v první polovině, naopak nadprůměrně teplá druhá polovina zimy a celkově minimum provozních poruch. To je základní charakteristika končící topné sezony z pohledu Tepla Zlín, hlavního dodavatele tepla pro obyvatele města Zlína. Společnost také díky efektivitě svých dodávek a vyšším tržbám v zimních měsících loňského roku mohla za rok 2021 vrátit svým odběratelům více než 4 koruny za GJ. A to i přes skutečnost, že svému hlavnímu dodavateli musela doplácet. Od začátku roku 2022 naopak došlo k významnému snížení dodávek tepla oproti plánovaným hodnotám, a to v důsledku velmi teplého počasí

Celá topná sezóna ale opět proběhla bez významnějších poruch, které by měly za následek delší než několikahodinová přerušení dodávek tepla, což ve většině případů odběratelé tepla ani nezaznamenají. Znovu tak byla prokázána velmi vysoká spolehlivost tepelných zařízení provozovaných naší společností.
Teplo Zlín provádí pravidelné kontroly, revize, servis a modernizaci zařízení, které zajišťují komfort odběratelům z centrálního zdroje tepla. Také proto v roce 2021 nedošlo k odpojení žádného odběrného místa na žádost ze strany zákazníka, naopak k centrálnímu zdroji byli připojeni tři noví významní odběratelé.

 
 

30.05.2022 - Teplo z Tepla Zlín je pro zlínské domácnosti jistotou

Výhradně z domácích surovin, kterými jsou severočeské uhlí a biomasa, je vyráběno teplo do systému centrálního zásobování teplem ve Zlíně. V současné turbulentní době, poznamenané také válečným konfliktem na Ukrajině, je tak obrovskou jistotou z hlediska zajištění spolehlivých dodávek i předvídatelnosti nákladů domácností i firem. Nehrozí žádné cenové šoky, jakých jsme v poslední době svědky u zemního plynu a elektrické energie. Nebojíme se říci, že centrální zásobování teplem ve Zlíně je pro jeho obyvatele i podnikatele skutečnou výhrou v podobě stabilního a spolehlivého zdroje jedné ze životně důležitých služeb.

 
 
 

01.04.2022 - Teplo Zlín poskytlo nevyužívané prostory válečným uprchlíkům

Ubytování pro pět lidí v dočasně nevyužívaných a upravených kancelářských prostorách připravila pro uprchlíky zasaženými válečným konfliktem na Ukrajině společnost Teplo Zlín. Stalo se tak na základě iniciativy vlastních zaměstnanců a prakticky s nulovými náklady.

Díky materiální a finanční sbírce mezi zaměstnanci byly tyto prostory vybaveny a zařízeny. V současné době máme ubytovány dvě osoby, pro další tři jsou místa k dispozici, a to včetně sociálního zázemí. Snažíme se pomoci také se začleněním těchto lidí do běžného života. Pomáháme s vyřízením různých formalit, s hledáním vhodného zaměstnání, popř. se snažíme v rámci možností i o uplatnění přímo v naší společnosti.

 
 

24.02.2022 - Teplo Zlín snižuje svým zákazníkům cenu za rok 2021

 

Společnost Teplo Zlín sníží výslednou cenu tepla za rok 2021 oproti předběžným cenám o více než čtyři koruny za GJ. To znamená, že svým zákazníkům celkově vrátí zhruba 2 miliony korun, pro průměrnou domácnost to bude představovat cca 150 korun. Teplo Zlín k tomuto kroku přistoupilo i přes doúčtování ze strany hlavního dodavatele tepla, který byl nucen zohlednit vývoj cen paliv a emisních povolenek a svou výslednou cenu za rok 2021 naopak navyšoval.

Snažíme se tímto způsobem naším zákazníkům v rámci naších možností alespoň částečně ulehčit situaci v době všeobecného zdražování energií. Snížení výsledných cen tepla oproti cenám předběžným je možné díky několika skutečnostem. Množství dodaného tepla za celý rok 2021 z důvodu chladného počasí i připojení nových odběratelů překročilo původně plánované hodnoty. Naše společnost měla v roce 2021 zafixované ceny elektrické energie a plynu, takže zdražování těchto komodit v tomto roce ještě hospodaření společnosti neovlivnilo. Zároveň se začíná projevovat dlouhodobá investiční politika zaměřená na průběžnou modernizaci provozovaných technologií, vedoucí k trvalému snižování distribučních nákladů. To vše nám, spolu s provedenými organizačními opatřeními, dovoluje udržovat příznivou cenovou politiku směrem k našim zákazníkům.

Teplo Zlín je z hlediska kalkulace cen odkázáno především na cenovou politiku svého dominantního dodavatele tepla, kterým je společnost Teplárna Zlín s.r.o. Ceny tepla se řídí pravidly věcného usměrňování určenými Energetickým regulačním úřadem v podobě jím vydávaných Cenových rozhodnutí a uzavřenými smlouvami o dodávce tepelné energie.

 

 
 

14.12.2021 - Předběžné ceny tepla pro rok 2022

 

Vážení odběratelé,

nově vyhlášenou cenou za dodávky tepla a teplé vody z centrálního zdroje pro obyvatele města Zlína pro rok 2022 se společnost Teplo Zlín snaží zmírnit dopady situace na energetickém trhu na občany. Cena na rok 2022 bude vyšší o 18 procent, což pro běžnou domácnost představuje navýšení o méně než 300 Kč měsíčně.

Vývoj na trhu emisních povolenek, které zdražily v roce 2021 několikanásobně a rozhodujícím způsobem se podílí na nárůstu ceny dodávek tepla a teplé vody pro Teplo Zlín od Teplárny Zlín i nárůst ceny elektrické energie na trojnásobek v porovnání se současným obdobím vytvořily tlak na ještě výraznější nárůst ceny tepla.

Vedení společnosti se společně s představenstvem shodlo, že cena tepla bude nastavena tak, abychom na obyvatele přenesli jen část zvýšených nákladů. Snažíme se tím pomoci zákazníkům Tepla Zlín v současné komplikované situaci, kdy všechny energie rostou závratným tempem. Mohli jsme to tak udělat díky dalším vnitřním úsporám a optimalizaci hospodaření.

 

 
 
 

07.10.2021 - Teplo Zlín začalo s vytápěním, dodávky byly bez komplikací

Po pečlivých přípravách a za vysoce turbulentní situace na energetickém trhu zahájila společnost Teplo Zlín úspěšně novou topnou sezónu. Vytápění a dodávky tepla se v návaznosti na klimatické podmínky naplno rozběhly v pondělí 20. září a následující dny proběhly bez komplikací na všech odběrných místech i ve výměníkových stanicích. 

 
 
 

23.09.2021 - Instalace tepelného čerpadla v bytovém domě - cena tepla.

Jaká je reálná cena tepla vyrobeného tepelným čerpadlem instalovaném v bytovém domě? Dovolujeme si využít dle našeho názoru velmi jednoduchého, názorného a objektivního výpočtu provedeného Teplárnou Liberec v červnu tohoto roku. S jednou výhradou - cena elektrické energie za posledních několik měsíců dramaticky vzrostla, vypočtená jednotková cena tepla tak bude ještě výrazně vyšší. Odkaz na video "zde".

 
 
Následující
 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.