Teplo Zlín, a. s. - O společnosti

Teplo Zlín, a. s. - O společnosti

O společnosti

Hlavní náplní činnosti společnosti je distribuce tepelné energie, tj. zajišťování dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do objektů odběratelů - především domácností. Rozvod a transformaci tepelné energie provozuje Teplo Zlín, a.s. na základě licence skupiny 32 - rozvod tepelné energie, udělené Energetickým regulačním úřadem. 

Tepelná energie do distribuční sítě Tepla Zlín, a.s. je pro rok 2016 zabezpečena následně:

 

99,15 %   nákupem z centrálního zdroje - teplárny Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

0,24 %

  nákupem od Teplárny Otrokovice a.s. pro 1 předávací stanici - pošta Malenovice

0,49 %

  vlastní výrobou v 9 domovních plynových kotelnách
0,12 %   výrobou chladu z elektrické energie

 

Vlastní výroba tepelné energie v domovních plynových kotelnách činí velmi malý podíl. Jedna kotelna je provozována na základě licence skupiny 31- výroba tepelné energie a osm kotelen na základě živnostenského oprávnění.