Ceny tepelné energie


Úvod » Tepelné hospodářství » Ceny tepelné energie


 

I.   Cenové lokality

 

Dodávky tepelné energie z distribuční sítě Tepla Zlín, a.s. jsou rozděleny do 2 cenových lokalit:

1. Zlín - město

2. Zlín - kongresové centrum Zlín (výroba chladu)

 

II.   Ceny tepelné energie platné od 1. 1. 2018 pro smluvní odběratele

 

1. cenová lokalita

 PŘEDBĚŽNÁ JEDNOTKOVÁ CENA (předpoklad prodeje 438 000 GJ/rok) Kč/GJ
bez DPH

DPH 15%
Kč/GJ
s DPH
 Nižší cena 1) 514,73 77,21 591,94
 Vyšší cena 2) 548,77 82,32 631,09

1) dodávka tep. energie z objektové předávací stanice (OPS) umístěné přímo v zásobovaném objektu

2) dodávka tep. energie do míst jeho spotřeby (pata objektu, OPS) sekundárním tepelným rozvodem dodavatele


2. cenová lokalita (dvousložková cena)

 STÁLÁ CENA Kč/kWh
bez DPH

DPH 15%
Kč/kWh
s DPH
 Cena 1,38 0,21 1,59
PROMĚNNÁ SLOŽKA (předpoklad prodeje 260 GJ/rok) Kč/GJ
bez DPH

DPH 15%
Kč/GJ
s DPH
 Cena 961,15 144,17 1105,32

 

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.