Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality » Informace k problematice přerušení dodávek teplé vody na Obecinách


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

18.06.2018 - Informace k problematice přerušení dodávek teplé vody na Obecinách

V minulých dnech došlo ve čtvrti Obeciny k několika výpadkům dodávek teplé vody (TV). Jednalo se jednak o závažné havárie, ke kterým došlo ve dnech 12.6. a 14. 6. 2018, dále pak jsme nuceni provádět nezbytné provozní manipulace v souvislosti s probíhající rekonstrukcí. Právě tato rekonstrukce povede po jejím dokončení k zamezení vzniku dalších poruch, kterým byli odběratelé čtvrti v minulých dnech nuceni čelit. Za dané situace bohužel nejsme schopni zaručit, že do dokončení výměny dožitého potrubí, které je plánováno na konec srpna nedojde k dalším omezením dodávek TV.

Teplo Zlín se všem odběratelům omlouvá za vzniklé problémy související s probíhajícími pracemi a s omezením dodávek v letošním roce.

Abychom se vyhnuli případným nedorozuměním, dovolujeme se vás níže informovat o zákonných podmínkách pro omezování dodávek tepla a připojujeme také doporučení pro maximální zkrácení doby mezi obnovením centrální dodávky TV a jejím najetím v jednotlivých bytech.

1. Komentovaný výtah z platného znění Energetického zákona

Práva a povinnosti všech dodavatelů energií jsou definovány v Energetickém zákoně. Pro dodavatele tepla platí následující:
Díl 3 § 76 odst. 4 "Dodavatel má právo přerušit nebo omezit dodávky tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu v těchto případech:"
• § 76 odst. 4 c) "při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav údržbových a revizních prací a při odpojování a připojování odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem" - zde jde o případ např. pravidelné letní odstávky
• § 76 odst. 4 d) "při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu max. 4 hod." - zde jde například o případy související s probíhající rekonstrukcí. Takové přerušení je vždy v době mezi 8.00 a 16.00 hod. a i o něm je nad rámec zákonných povinností informováno prostřednictvím vyvěšeného letáku
• § 76 odst. 4 g) "při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na nezbytně nutnou dobu" - situace ke které došlo 12. a 14. 6. 2018, a kterou není možno dopředu avizovat

2. Doporučení odběratelům pro zkrácení doby najetí TV

V případě rozsáhlejších oprav je dodavatel tepla nucen vypustit rozvod TV. Po obnovení dodávky pak musí dojít k odvzdušnění systému a to otevřením baterií v nejvyšším bodě každé stoupačky, kterou je v případě čtvrti Obeciny byt ve 3. patře. Teprve po tomto odvzdušnění dojde k cirkulaci TV v rozvodech a začne řádně téci všem uživatelům domu. Jedná se o nutnost vyplývající z konstrukce domovních rozvodů, kterou nemůže dodavatel tepla ovlivnit a kde je nutná součinnost odběratelů.

 

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.