Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality » Modernizace soustavy zásobování teplem - OPPIK


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

06.09.2017 - Modernizace soustavy zásobování teplem - OPPIK

Společnost Teplo Zlín, a.s., modernizuje distribuční teplovodní síť za pomoci dotačního programu OPPIK

Na počátku srpna tohoto roku byla společnosti Teplo Zlín, a.s., definitivně přiznána podpora z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) na realizaci úsporných opatření, která napomohou snížit energetickou náročnost spojenou s distribucí tepelné energie.

Společnost ve městě dodává teplo celkem téměř 16 tis. domácnostem a rovněž odběratelům z veřejné a podnikatelské sféry. Využívá k tomu celkem 427 předávacích stanic, 9 domovních kotelen a téměř 25 kilometrů tepelných rozvodů. Objem prodaného tepla dosáhl v roce 2016 téměř 440 tis. GJ.

Přestože co do tepelných ztrát a tedy energetické účinnosti patří k nejlepším v zemi (průměrné roční ztráty tepla dosahují cca 6 % a měrná spotřeba elektřiny na dodaný gigajoul (GJ) tepla dosahuje cca 3 kWh), společnost stále hledá možnosti dalšího zlepšení.

Za pomoci odborných partnerů se tak podařilo připravit a do realizační fáze posunout dvojici inovativních úsporných opatření, které mají potenciál snížit ztráty tepla v roční sumě o dalších cca 2,8 tis. GJ a současně uspořit přibližně 143 MWh elektřiny.

Úspory má přinést sofistikovanější systém měření a regulace dodávek tepelné energie v průběhu roku a instalace nových (energeticky efektivnější) oběhových čerpadel pro letní období. Celkové investiční náklady mají činit necelých 13 mil. Kč a dotyčný program by měl kofinancovat 30 %.

Nezbytná zařízení by měla být postupně dodavatelem vzešlým z veřejné soutěže (společnost PROCONT s.r.o.) instalována v průběhu letošního a příštího roku, takže je možné očekávat jejich brzký pozitivní vliv na snížení provozních nákladů.

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.