Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality » Teplo Zlín spustilo sdílenou FVE na střeše školy, jde o pilotní instalaci v rámci velkého projektu


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

14.03.2024 - Teplo Zlín spustilo sdílenou FVE na střeše školy, jde o pilotní instalaci v rámci velkého projektu

Novou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 27 kWp na střeše ZŠ Kvítková spustila v březnu do zkušebního provozu městská společnost Teplo Zlín. Tato pilotní instalace je součástí společného projektu Tepla Zlín a Města Zlína na výstavbu sdílených fotovoltaických elektráren (FVE) na městských budovách. Elektrárnu doplňuje také bateriový systém, který zvyšuje  efektivitu využití vyrobené elektrické energie spotřebou v místě istalace a bude mít také příznivý vliv na výši nákladů za elektrickou energii dokupovanou z distribuční sítě. A například ekologický efekt instalace znamená úsporu emisí přes 20 tun za rok, což odpovídá vysazení více než pěti stovek stromů.

„Tato instalace je začátkem naplňování rozvojové strategie Tepla Zlín z roku 2019, jejíž cílem je rozšíření podnikání společnosti do dalších perspektivních energetických odvětví. Na tyto projekty bylo zřízeno samostatné středisko, takže investiční aktivity v této oblasti nebudou mít negativní vliv na hlavní činnost společnosti, kterou je zásobování zákazníků teplem a teplou vodou z centrálního zdroje. Při dosažení cílového instalovaného výkonu naopak výnosy z FVE mohou do určité míry přispět ke krytí režijních nákladů společnosti a tím působit na cenu tepla pozitivně,“ uvedl předseda představenstva Tepla Zlín Milan Foukal.

V rámci dlouhodobého projektu bude Teplo Zlín stavět a následně provozovat FVE umístěné na dalších městských budovách, a to na základě nájemních smluv. Vyrobená energie bude využívána nejen na pohon tepelných technologií Tepla Zlín v těchto budovách, ale také na částečné pokrytí provozní spotřeby, případně v rámci „energetického společenství pro Zlín“, které je na půdorysu FVE připravováno. Cílem Tepla Zlín je nainstalovat v následujících 2 letech elektrárny o souhrnném výkonu výkon nejméně 1000kWp.

„Aktuálně provozujeme tři elektrárny o celkovém výkonu 46kWp a zhruba desitinásobek již instalovaného výkonu je ve stadiu projektové přípravy. Teoretický potenciál volných ploch na budovách města a jeho organizací přesahuje 6000kWp. Řadu střech však nebude možno využít zejména z důvodu statické dispozice starších budov nebo památkové ochrany,“ vysvětlil ředitel Tepla Zlín Pavel Mačák.

Kromě Statutárního města Zlín a Tepla Zlín jsou do tohoto rozvojového projektu postupně zapojovány také další městské společnosti a příspěvkové organizace, což bude mít řadu přínosů.

„Dokážeme efektivně využít investičního i odborného potenciálu městské společnosti Teplo. Zlepšíme provozní ekonomiku budov s instalovanou FVE, a to hned dvěma efekty, tedy zlevněnou elektrickou energií a zároveň příjmem z pronájmu za umístění elektrárny. Samozřejmě také přispějeme k ochraně životního prostředí,“ vyjmenoval zásadní efekty náměstek primátora Miroslav Chalánek, který  je za Teplo Zlín zodpovědný.  

Celý  koncept je možné realizovat také díky skutečnosti, že město  zavedlo princip společných nákupů elektrické energie pro všechny své organizace, a to přímo na burze. To vede k dosažení výhodných a pro všechny sdružené společnosti a příspěvkové organizace stejných cen elektrické energie.

 

 

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.