Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality » V důsledku navýšení cen dodavatele musí i Teplo Zlín upravit ceny


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

19.12.2023 - V důsledku navýšení cen dodavatele musí i Teplo Zlín upravit ceny

 

Stejně jako ostatní uhelné teplárny v České republice se ani zlínští dodavatelé tepla nevyhnuli navýšení cen pro systém centrálního zásobování teplem pro rok 2024.  Ve Zlíně je tepelná energie, sloužící k vytápění i ohřevu teplé vody, vyráběna spalováním severočeského uhlí a biomasy v účinných zařízeních kombinovaně vyrábějících i elektrickou energii. A právě velké výkyvy v cenách elektrické energie spolu s rostoucími cenami emisních povolenek a dalších vstupů vedly monopolního výrobce ve Zlíně, společnost Teplárna Zlín s.r.o., která patří do skupiny Sev.en, k navýšení předběžných cen bez DPH v rozmezí od 22 do 29 % podle druhu teplonosné látky. Jedná se zároveň o dozvuk známých událostí z loňského roku, kdy došlo k až několikanásobnému skokovému zdražení všech energií, přičemž jedině uhelným teplárnám se podařilo tento cenový šok rozložit do dvou let. 

Domácnosti ve Zlíně jsou  zásobovány především prostřednictvím městské distribuční společnosti Teplo Zlín a.s., která je v návaznosti na zmíněné zdražení nucena také od 1. ledna 2024 upravit své předběžné ceny a to o cca 19 %. Konečné ceny odběratelům navíc ještě nepříznivě ovlivní schválené navýšení DPH z 10% na 12%. 

„Jasně si uvědomujeme, že nové ceny představují nepříjemný zásah do rozpočtů našich občanů, vždyť služeb centrálního zásobování ve Zlína využívá bezmála polovina obyvatel. Město Zlín od své společnosti nepožaduje maximalizaci zisku, ale klade důraz zejména na kvalitu poskytovaných služeb a cenovou stabilitu. Přesto ale bylo nezbytné přiměřeně reagovat na negativní vývoj v cenách vstupů,“  řekl Miroslav Chalánek, náměstek primátora. 

„Zároveň platí, že spotřeba domácností v posledních dvou letech trvale klesá, což jistě do značné míry dopady zdražování zmírňuje. Nadále budeme podporovat veškerá úsporná opatření, ke kterým naši odběratelé přistoupí. Díky propracovanému dispečerskému řízení, s možností individuálního nastavení topných parametrů prakticky pro každý dům, k tomu máme potřebné možnosti. Naše společnost je nepřetržitě k dispozici pro to, aby provedla úpravy, o které si naši zákazníci zažádají,“ doplnil Pavel Mačák, ředitel společnosti. 

Systém centrálního zásobování nepodléhá tak dramatickým změnám cen jako v posledních letech plyn nebo elektrická energie a je tedy předvídatelný. Dodávky jsou navíc zajišťovány prostřednictvím technologií, které jsou v případě Tepla Zlín, vlastněny a spravovány dodavatelem. Díky tomu odběratelům odpadají veškeré starosti spojené s údržbou a obnovou tepelných zařízení, stejně jako náklady na jejich provoz. Proto lze centrální zásobování teplem stále považovat za nejvýhodnější řešení vytápění bytových domů v našem městě.

 

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.