Ceny služeb


Úvod » Ostatní služby » Ceny služeb


Ceník oprav vodo-topo a ostatních služeb od 1.4.2022:

Rozdělení oprav a služeb podle doby

Fakturujeme první započatou hodinu a dále započaté 1/2 hodiny 

Cena bez DPH Kč/hod.
Cena s DPH Kč/hod.
      Byty         DPH 15%       Nebyty       DPH 21%

opravy a služby prováděné v pracovní dny v době

od 6.00 hod. do 14.00 hod.

(plánované objednávky a havarijní případy*)

380,00 437,00 459,80

opravy a služby prováděné v pracovní dny v době

od 14.00 hod. do 21.00 hod.

(pouze havarijní případy*)

470,00 540,50 568,70

opravy a služby prováděné v pracovních dnech v době

od 21.00 hod. do 6.00 hod. a So-Ne, Sv. celodenně

(pouze havarijní případy*)

625,00 718,75 756,25
Doprava 
Cena bez DPH Kč/km Cena s DPH Kč/km
      Byty         DPH 15%       Nebyty       DPH 21%
ke každé opravě a službě bude připočteno dopravné 13,00
14,95 15,73

 

* Havarijní případ: Havarijní služba provede úkony vedoucí k zamezení vzniku škod a v případě ohrožení života a zdraví (např. odstavení výměníkové stanice, zavření uzávěrů, vypnutí el. energie apod.). Objednatel musí počítat s tím, že z technických, kapacitních a materiálových důvodu nebude možné plně obnovit v uvedených dobách funkčnost zařízení v majetku objednatele. Dispečer nebo pracovník pohotovosti přijímající objednávku má právo určit, jestli se jedná o havarijní případ nebo je možné ho odložit na následující pracovní den jako plánovanou objednávku.

Rozsah havarijních služeb - definice

1. Službu vodo-topo poskytujeme pouze našim odběratelům tepla a pro majitele bytových stanic Meibes.

2. Objednávat může pouze oprávněná osoba za objekt, byt nebo nebytový prostor (majitel, statutární orgán SVJ, pověřený správce objektu nebo jiná písemně zplnomocněná osoba). Nepřijímáme objednávku, která toto nesplňuje - nelze objednávat prostřednictvím jiné osoby. Rovněž nepřijímáme objednávky od osob, které jsou nezletilé. Objednatel musí poskytnout povinné údaje nezbytné pro přijetí objednávky.

3. Objednatel musí počítat s tím, že pokud budou všichni naši pracovníci plně zaměstnáni se zabezpečením dodávky tepelné energie nebo dřívější zakázkou, bude jejich objednávka řešena až v době, kdy to personální kapacity umožní. Provádíme pouze opravy, na které jsme technicky a materiálně vybaveni (posuzuje vedoucí údržby).

4. Pokud je nahlášena odběratelem tepla od naší společnosti událost spojená s vytápěním nebo dodávkou teplé vody a nelze z monitorovacího systému na dispečinku rozpoznat zda je problém na zařízení dodavatele tepla nebo odběratele, bude ohlašovatel upozorněn, že v případě výjezdu havarijní služby a zjištění závady na zařízení odběratele tak mu budou naúčtovány náklady spojené s výjezdem. Proto doporučujeme, aby se každý majitel, uživatel bytu a nebytových prostor nejdříve obrátil na oprávněnou osobu jednat za objekt. Jedná se především o případy, kdy netopí jeden radiátor nebo stoupačka, nízká teplota otopné vody, nízký tlak ÚT, teplota teplé vody nedosahuje požadovanou teplotu u jednoho výtoku v bytě nebo stoupačky, pocit chladu v bytě, hluk v systému ÚT apod. (nejedná se v dodávce tepla svým charakterem o havarijní stav). Ušetříte si náklady spojené s marným výjezdem havarijní služby.

5. Oprava nebo služba bude účtována v sazbách podle toho, ve kterých dnech a čase se práce provádí viz ceník - rozdělení oprav podle doby.

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.