Fotovoltaika a obnovitelné zdroje


Úvod » Fotovoltaika a obnovitelné zdroje


Již v roce 2019 přijalo Teplo Zlín novou Střednědobou rozvojovou strategii, jejíž stěžejní částí je plán na doplnění hlavní podnikatelské aktivity, kterou je distribuce tepelné energie, o nové a moderní energetické směry. Jedná se zejména o rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energií (OZE), mezi kterými je aktuálně dominantní fotovoltaická energetika (FVE).

Aktuálně naše společnost vlastní a provozuje dvě FVE a čtyři další jsou projektově připravovány. Starší z obou stávajících elektráren o výkonu 12,5 kWp na střeše administrativní budovy byla uvedena do provozu již v roce 2010. Jejím provozem tak byla ověřena bezporuchovost této technologie stejně jako skutečnost, že produkce elektrické energie je i po této době stálá.

Další související aktivitou Teplo Zlín je servisní činnost fotovoltaických technologií provozovaných našimi odběrateli na bytových domech. Jedná se o velmi specifický problém, který vyžaduje daleko sofistikovanější a komplexnější řešení ve srovnání s malými instalacemi na rodinných domcích či výrobních provozech. Zde můžeme s výhodou využívat zavedeného dispečerského řízení včetně autonomní datové konektivity, zřízené ke každému odběrnému místu tepla, stejně jako odborného a technického potenciálu, kterým naše společnost disponuje.

Na těchto stránkách si dovolujeme nabídnou řadu užitečných odkazů na firmy a organizace s nimiž jsme měli v minulosti možnost spolupracovat a jejichž solidnost so dovolíme z praxe potvrdit.

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.