Slovníček pojmů


Úvod » Tepelné hospodářství » Slovníček pojmů


Teplárenství

energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla

Dálkové (centralizované) zásobování teplem

centrální výroba a následný rozvod tepla do míst jeho spotřeby pomocí sítě dálkového zásobování

Síť (soustava) dálkového (centralizovaného) zásobování teplem

soubor vzájemně propojených zařízení (potrubí, předávací stanice,...) sloužící k rozvodu a dodávce tepla ze zdrojů (teplárny, výtopny) k vytápěným objektům

Otopná soustava

soubor zařízení pro vytápění objektů sestávající z vnitřního rozvodu ústředního vytápění a otopných těles

Soustava teplé vody

soubor zařízení pro vnitřní rozvod teplé vody (dříve teplá užitková voda - TUV) sestávající z vnitřního rozvodu a spotřebičů (vodovodních baterií)

Dvoutrubkový rozvod

teplá voda je připravována přímo ve vytápěném objektu (dům-byt) v domovní nebo bytové předávací stanici, tzn. pro přívod tepla stačí pouze 2 trubky (přívodní a vratná)

Čtyřtrubkový rozvod

starší typ rozvodu tepla, kdy jsou použity dva sekundární okruhy - okruh s teplou vodou a okruh s topnou vodou. Teplá voda je připravována centrálně (mimo zásobovaný objekt), zpravidla v sídlištní předávací stanici tzn. k připojení tepla k objektu je třeba 4 trubek (dvě pro topnou vodu a dvě pro teplou vodu)

Teplovodní tepelná síť

síť dálkového zásobování teplem kde teplonosným médiem je voda o teplotě do 110 °C

Předávací místo

rozhraní mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla (např. měřič na patě domu)

Předávací (výměníková) stanice

zařízení pro úpravu parametru teplonosného média na hodnoty požadované vnitřním zařízením, zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběrateli

Domovní (bytová) předávací stanice

předávací stanice umístěná na vstupu do teplem zásobovaného objektu nebo bytu, je připojená pomocí dvoutrubkového rozvodu a obvykle obsahuje ohřívací zařízení teplé vody

Měřič tepla

měřidlo vybavené součtovým počitadlem, které zaznamenává spotřebu tepla

Fakturační měřič tepla

měřič tepla, na základě jehož údajů je prováděna fakturace odebraného tepla, je místěn na předávacím  místě, zpravidla na patě objektu

Poměrový měřič tepla

měřič tepla, jehož údaje slouží  k rozúčtování spotřeby tepla mezi jednotlivé odběratele. Může být umístěn v jednotlivých bytech nebo přímo na jednotlivých tělesech. Protože poměrový měřič slouží pouze k rozúčtování celkové spotřeby tepla, nemusí být cejchován přímo v jednotkách vyjadřujících spotřebu tepla (GJ nebo kWh).

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.