Základní informace


Úvod » O společnosti » Základní informace


Teplo Zlín, a.s.

Družstevní 4651, 760 05 Zlín

IČ: 25321226
DIČ: CZ25321226

Společnost je zapsaná u KOS Brno, oddíl B, vložka 2201

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 19-8034740257/0100

 

Akcionář

Jediným akcionářem společnosti je statutární město Zlín.

Hlavní náplní činnosti společnosti je distribuce tepelné energie, tj. zajišťování dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do objektů odběratelů - především domácností. Rozvod a transformaci tepelné energie provozuje Teplo Zlín, a.s. na základě licence skupiny 32 - rozvod tepelné energie, udělené Energetickým regulačním úřadem. 

Teplo Zlín, a.s. zásobuje téměř 16.000 zlínských domácností (cca 50% všech obyvatel Zlína) prostřednictvím 124 výměníkových stanic a 374 objektových předávacích stanic o celkovém tepelném výkonu ve výši 244 MW. Celková délka tepelných rozvodů činí cca 25 km.

Vlastní výroba tepelné energie v domovních plynových kotelnách činí velmi malý podíl. Jedna kotelna je provozována na základě licence skupiny 31- výroba tepelné energie a osm kotelen na základě živnostenského oprávnění.

 

Tepelná energie do distribuční sítě Tepla Zlín, a.s. je pro rok 2022 zabezpečena následně:

99,4 %   nákupem z centrálního zdroje - Teplárna Zlín s.r.o.

0,5 %

  vlastní výrobou v 9 domovních plynových kotelnách
0,1 %   výrobou chladu z elektrické energie

 

  

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.