Legislativa


Úvod » Tepelné hospodářství » Legislativa


Právní základ dodávky tepla

Základním právním předpisem upravujícím vztahy mezi dodavatelem a odběratelem tepelné energie je energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb.). K tomuto zákonu existuje také velké množství prováděcích právních předpisů.

Dodávkou tepelné energie se rozumí zejména vytápění budov a rovněž dodávka teplé vody. Tyto dodávky probíhají ve veřejném zájmu, neboť umožňují lidem užívat stavební objekty přijatelným způsobem, tedy zajišťují i základní lidské potřeby, mezi které patří také bydlení. Tepelnou energií se rozumí i chlad, který je rovněž možné odebírat od tepláren.

Dodávat teplo je možné pouze na základě smlouvy, která nemusí být písemná, musí však obsahovat náležitosti stanovené energetickým zákonem. Na její uzavření má zájemce o dodávku tepla nárok při splnění základních předpokladů, jako je existence zařízení na odběr tepla.

Typickým odběratelem tepelné energie jsou vedle průmyslových podniků, úřadů nebo obchodních center zejména bytové domy. V takovém případě uzavírá smlouvu o dodávce tepla zpravidla bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek.

Měření dodaného tepla zajišťuje dodavatel tepelné energie, odběratel může provádět kontrolu. Mezi konečné spotřebitele, kterými jsou vlastníci nebo nájemci bytových jednotek, se spotřeba tepla rozúčtuje.

Cena tepelné energie podléhá cenové regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu, který provádí tzv. věcné usměrňování cen tepelné energie prostřednictvím cenových rozhodnutí každoročně vydávaných ve věstníku ERÚ. Stanovené ceny mají pokrývat účelně vynaložené náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu dodávek tepelné energie, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost investic do zařízeních sloužících k dodávce tepelné energie.

 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění

dokument: Zákon č. 458/2000 Sb.

 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

dokument: Zákon č. 406/2000 Sb.

 

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

dokument: Vyhláška č. 194/2007 Sb.

dokument: Přílohy k vyhlášce č. 194/2007 Sb.

 

Vyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

dokument: Vyhláška č. 225/2001 Sb.

 

Vyhláška č. 269/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

dokument: Vyhláška č. 269/2015 Sb.

 

Vyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla

dokument: Vyhláška č. 478/2006 Sb.

 

Vyhláška č. 167/2015 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

dokument: Vyhláška č. 167/2015 Sb.

 

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

dokument: Vyhláška č. 70/2016 Sb.

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.