Řešení pro bytové domy


Úvod » Fotovoltaika a obnovitelné zdroje » Řešení pro bytové domy


Instalace FVE na bytových domech představuje velmi zajímavou příležitost ke snížení nákladů na provoz domácností, která je v současné době umocněna díky poměrně velkorysé veřejné podpoře v podobě investičních dotací.

Zároveň ovšem platí, že celkové technické řešení představuje ve srovnání s instalacemi na rodinných domech nebo průmyslových halách daleko komplikovanější problém, který musí zejména reflektovat skutečnost velkého počtu spoluvlastníků objektu, jejich potřeby a zajistit spravedlivé vyúčtování podílů na investičních nákladech a následných výnosů.

Teplo Zlín proto v březnu 2023 uzavřela deklaraci o spolupráci se společností BluenetNTS a.s., https://www.bluenet.as/fotovoltaika, která disponuje komplexním know-how pro tyto instalace. To zahrnuje zpracování studie včetně návrhu vhodného dimenzování systému,  vytvoření jednotného odběrného místa nebo využití komunitní energetiky a instalace bateriových systémů. Zároveň Teplo Zlín získalo oprávnění pro provádění servisních činností instalací této společnosti v rámci které může s využitím již fungujícího dispečerského řízení pro dodávky tepla svým odběratelům nabízet mj.:

       Prodloužení záruky na 10 let

       Kontaktní místo pro hlášení poruch a nepřetržitý monitoring

       Vzdálená správa dat pro roční vyúčtování

       Preventivní údržbu zařízení zahrnující pravidelnou kontrolu spojů a vodičů, čištění panelů a celkové seřízení

       Provádění zákonných revizí vyhrazených zařízení

Uvedené služby provádíme za paušální roční poplatek a jejich využitím přebíráme veškerou péči o tyto technologie stejně jako tomu je u námi provozovaných tepelných zdrojů, k čemuž vyžíváme již zavedenou servisní infrastrukturu a datovou konektivitu. Uvedené služby jsou proto z kapacitních důvodů omezeny pouze na zájemce z řad stávajících odběratelů tepla ze systému centrálního zásobování.

 

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.