Podatelna


Úvod » Kontakty » Podatelna


Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

zveřejněné podle ustanovení § 2 odst. 3, vyhláška MVČR č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové (písemné) podobě:

Teplo Zlín, a.s.
Družstevní 4651
760 05 Zlín

 

2. Úřední hodiny podatelny:

sekretariát: 
Pondělí - Pátek: 8.00 - 11.00 hod. a 12.30 - 13.30 hod. Neplatí pro dny pracovního volna a státem uznané svátky.

dispečink:
Pondělí - Pátek: 13.30 - 16.00 hod. Neplatí pro dny pracovního volna a státem uznané svátky.

 

3. Elektronická adresa podatelny:

info@teplozlin.cz

 

4. Identifikátor datové schránky:

ID schránky: bqvgms2

 

5. Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě přijímaných v digitální podobě:

Formáty datové zprávy, které Teplo Zlín, a.s. přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

Jsou jimi:

pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx

 

6. Přehled přijímaných přenosných technických nosičů dat:

CD, DVD, USB FLASH disk, přenosný pevný disk

 

7. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

digitální podoba:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. nepovolený datový formát, porušený soubor, škodlivý kód), bude nepřijetí sděleno odesílateli, pokud bude z přijaté zprávy zřejmá adresa odesílatele. Nepodaří-li se společnosti Teplo Zlín, a.s. ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, Teplo Zlín, a.s. dokument nezpracovává.

analogová podoba:

Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, Teplo Zlín, a.s. dokument nezpracovává.

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.