Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality » Článek v Magazínu Zlín - 03/2017


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

15.05.2017 - Článek v Magazínu Zlín - 03/2017

Ačkoli umí březen, duben a ostatně i květen ještě vykouzlit mrazivé večery i rána, teplárny se pomalu připravují na každoroční odstávku. Jaká byla uplynulá topná sezóna, jak se budou vyvíjet ceny tepla či zda se podaří snižovat smogovou zátěž. K těmto a dalším tématům se v následujícím rozhovoru vyjádřil ředitel společnosti Teplo Zlín, a.s. Pavel Mačák. Teplo Zlín zajišťuje dodávky tepla obyvatelům Zlína v rámci systému centrálního zásobování. Obsluhuje téměř 16 tisíc domácností, což představuje cca 50 procent všech obyvatel města. Společnost Teplo Zlín je stoprocentně vlastněná městem Zlín.

Po teplých zimách z posledních let se konečně také dostavila pravá mrazivá zima. Podle některých zdrojů byl letošní leden nejchladnější za posledních 77 let. Jak v těchto podmínkách Teplo Zlín obstálo?

Jednalo se po několika letech opět o ostrou prověrku spolehlivosti jak našeho zařízení, tak primárních teplárenských rozvodů. Mohu potvrdit, že celý průběh zimy proběhl z hlediska plynulosti dodávek bez větších problémů. Pokud se ojedinělé poruchy vyskytly, dařilo se nám je s využitím nepřetržité pohotovostní služby odstraňovat tak, že nebylo narušeno tepelné pohodlí našich odběratelů.

Zaregistrovali jsme, že Teplo Zlín snížilo konečnou cenu za rok 2016, a že zároveň také zlevnilo pro letošní rok.

Je to tak. Pro letošní rok jsme snížili cenu tepla v průměru o 3 Kč/GJ a ve vyúčtování za rok 2016 jsme vraceli našim odběratelům dokonce více než 6 Kč/GJ. Domácnostem to přineslo roční úsporu v řádech stokorun.

Jak jste to dosáhli?

Začínají se projevovat dlouhodobější investice do technologií, které vedou ke snižování distribučních nákladů, ale také snížení nákladů režijních v souvislosti s provedenou reorganizací společnosti. Zároveň bych chtěl ocenit také vstřícnou cenovou politiku výrobce a našeho monopolního dodavatele tepla teplárny ALPIQ Generation CZ s.r.o. Ta nám zmíněné kroky umožnila tím, že za rok 2016 doúčtovala jen symbolickou částku a pro letošní rok zachovala cenovou úroveň beze změny. Jsme rádi, že oba subjekty podílející se na centrálním zásobování ve Zlíně mají shodný cíl, kterým je minimálně stabilizace cen nebo spíše postupné snižování nákladů na vytápění v našem městě.

Věříte, že se Vám bude dařit tento cíl dlouhodobě naplňovat?

Na to je těžké odpovědět. Vývoj cen závisí bohužel na mnoha faktorech, které nemůžeme ani my ani výrobce tepla ovlivnit (vývoj počasí, legislativa, cena paliv, emisní povolenky atd.). Za Teplo Zlín tak však rozhodně mohu prohlásit, že pokud nebude stoupat cena tepelné energie z primárního zdroje, budeme držet cenu stabilní nebo na základě dosahovaných úspor mírně zlevňovat tak, jak jsme již ukázali v loňském roce.

Jaká je perspektiva centrálního zásobování ve Zlíně?

Důležité je, že vedení Města Zlín považuje rozvoj CZT za svou prioritu. Je asi zbytečné opakovaně zdůrazňovat jasné výhody tohoto způsobu vytápění jako je uživatelský komfort, spolehlivost a bezpečnost. Co bych ale chtěl na tomto místě vyzdvihnout je jeho ekologičnost. Všichni máme v živé paměti opakovaně vyhlašovanou smogovou situaci v letošním lednu a únoru. Na emisích, které se koncentrovaly ve zlínském údolí, se kromě dopravy podílely zejména lokální nízko emitující tepelné zdroje. Zde je zásadní rozdíl ve vlivu oproti centrální výrobě. Spaliny z moderní výroby v teplárně ALPIQ se díky kvalitním filtrům a moderní technologii žádným způsobem na kvalitě ovzduší ve městě ani jeho okolí nepodílejí. Naproti tomu však každý další nově vzniklý lokální zdroj tepla založený na spalování paliva má (někdy menší, někdy větší) ale vždy negativní vliv na lokální životní prostředí. I proto jsme rádi za podporu, které se nám ze strany Magistrátu města Zlína dostává, a jsme přesvědčení, že ve spolupráci s teplárnou se nám bude i nadále dařit tento systém nejen udržovat ale i dál rozvíjet.

 

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.