Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality » Článek v Magazínu Zlín - 07/2017


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

28.07.2017 - Článek v Magazínu Zlín - 07/2017

Zlín - Asi každý si vybaví podomní prodejce, kteří nabízeli „nejlevnější" plyn či elektřinu. Že šlo v řadě případů o podvod a zneužití důvěřivosti lidí, je dnes s odstupem času, už jasné. Spousta měst a obcí kvůli praktikám tzv. „šmejdů" dokonce podomní a pochůzkový prodej zakázala. Různí obchodníci pochybné pověsti si však už našli i jinou cestu. Zaujal je aktuální boom tepelných čerpadel a chtějí z této situace těžit. Před některými praktikami už varovala i předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Nikoho od pořízení efektivnějšího zdroje vytápění nezrazuje. Varuje však před neuváženým podlehnutím nesplnitelným slibům.

„V poslední době se i my ve Zlíně setkáváme s podobnými praktikami, kdy řada prodejců alternativních zdrojů vytápění přímo oslovuje zástupce SVJ (sdružení vlastníků bytových jednotek) a přemlouvá je, aby přešli od centrálního zásobování teplem na provoz tepelného čerpadla, popř. k instalaci vlastních plynových kotelen. Každý má právo se odpojit od centrálního zásobování teplem, nemáme samozřejmě nic proti konkurenci, pokud je férová. Máme však indicie, že tito prodejci v řadě případů prezentují jen případná pozitiva a o negativech již mlčí," varuje zájemce o změnu Jaroslav Kovařík, obchodní náměstek městské společnosti Teplo Zlín, která dodává teplo pro více než polovinu zlínských domácností. Každý by si tak měl pečlivě zvážit, zda mu přechod z centrálního zásobování teplem na tepelné čerpadlo přinese více výhod či nevýhod. „Jsme přesvědčeni, že lidem ze Zlína se tato technologická změna ve většině případů nemůže vyplatit a ačkoli prodejci argumentují nižší cenou za dodávku tepla, účelově se již nezmiňují o reálných nákladech a rovněž starostech, které jsou s provozováním individuálních způsobů vytápění následně spojené (opravy, údržba, revize, kontroly, odborné prohlídky, obsluha zařízení, zabezpečení kvalifikačních předpokladů, administrativa..., tedy činnosti, které pro své odběratele komplexně zajišťujeme jako dodavatel tepla z CZT," míní Jaroslav Kovařík. Pro lepší pochopení problematiky jsme pro obyvatele Zlína připravili malé srovnání. Tyto informace vám prodejci tepelných čerpadel neprozradí.

Nejčastější fámy a mýty ohledně tepelných čerpadel aneb na která tvrzení si dát pozor!

*Tepelné čerpadlo vyrobí 1GJ tepla za méně než 300 korun*

Ano, takto postavená informace je pravdivá. Je ovšem dobré vědět, co následuje za oním příslovečným ALE. Nejedná se totiž o konečnou cenu tepla, ale o cenu elektřiny, kterou spotřebuje kompresor čerpadla na výrobu 1GJ tepla. Do nákladů ovšem musíme započítat i milionové pořizovací náklady, cenu peněz při absenci vlastních zdrojů, náklady na instalaci zařízení (včetně případné rekonstrukce otopné soustavy bytového domu), paušální platbu za jistič (v desítkách tisíc korun), náklady na údržbu, opravy a provoz. Pokud do ceny započítáme veškeré náklady, bude se konečná cena tepla vyrobeného z tepelného čerpadla pohybovat nad hranicí 700 Kč/GJ. Jen pro srovnání - předběžná vyšší cena tepla dodávaného společností Teplo Zlín činí pro rok 2017 633 Kč/GJ včetně DPH, přičemž v této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodávkou tepla a provozováním tepelných zařízení, a to včetně nákladů na obnovu po jeho dožití.

*S tepelným čerpadlem ušetříte za 15 let i několik milionů*

Jak již bylo uvedeno, dealeři tepelných čerpadel záměrně nezapočítávají náklady na pořízení, instalaci, údržbu a provoz soustavy s tepelným čerpadlem. V jejich kalkulacích a cenových nabídkách často nelze nalézt rovněž informace o potřebě průběžně šetřit na obnovu zařízení, resp. jeho reálné životnosti - s obdobnými problémy je ovšem možno se setkat i u instalací samostatných plynových kotelen. Při započtení všech těchto nákladů k žádné výrazné úspoře ve většině případů dojít nemůže. Je to podobné jako se radovat, že s vlastní studnou ušetřím na vodě, ale už neberu v potaz náklady na její vybudování, údržbu, nové rozvody apod. Na dokreslení je možno využít např. technicko-ekonomickou analýzu instalace tepelných čerpadel pro bytový panelový dům o 24 bytech, která byla zveřejněna v časopise Družstevní bydlení č.3/2016. Cena tepla vyrobeného tepelným čerpadlem po započtení veškerých nákladů činila 733 Kč/GJ (při uvažované životnosti zařízení v délce 15 let).

*S tepelným čerpadlem klesne spotřeba až o čtvrtinu*

Bráno čistě selským rozumem. Spotřebu tepla ovlivňuje pouze vaše chování, nikoli změna technologie či paliva. Dům má spotřebu tepla stejnou bez ohledu na způsob vytápění. Výslednou cenu tak ovlivní zateplení, nastavení otopných režimů (křivek), důsledná regulace, noční útlumy při vytápění a ohřevu teplé vody atd. Oblíbeným trikem některých dealerů je ovšem porovnání spotřeby domu před zateplením a po zateplení při současné instalaci tepelného čerpadla.

*Tepelné čerpadlo je vhodné pro všechny bytové domy*

Není tomu bohužel tak. V případě starších, nezateplených domů, kde nebyla navíc provedena komplexní rekonstrukce otopné soustavy včetně radiátorů, je nutno dosáhnout výrazně vyšší teploty otopné vody. To s sebou nese nutnost instalace dalšího tepelného zdroje, který zabezpečí dosažení požadované tepelné pohody při venkovních teplotách pod bodem mrazu, kdy není tepelné čerpadlo schopno požadované parametry zabezpečit vzhledem k jeho nedostatečné účinnosti. Každý odběratel tepla by tak před rozhodnutím o změně způsobu vytápění měl nejdříve důkladně zvážit veškeré finanční, technické a provozní aspekty a ověřit si, že tento krok pro něj bude skutečně výhodný. Odpojením od centrálního zásobování bytový dům přebírá odpovědnost za vytápění celého objektu sám na sebe. Při poruše tak již není možné použít centrální zásobování teplem jako náhradní zdroj tepla a déletrvající odstávky zařízení mohou představovat velmi nepříjemné zkušenosti pro obyvatele domů. Ve Zlíně je v rámci CZT provozována velmi moderní tepelná distribuční soustava, která je nepřetržitě monitorovaná a dispečersky řízena a zabezpečuje svým odběratelům komfort, spolehlivé a bezpečné dodávky tepla, problémy jsou tak výrazně eliminovány.

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.