Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality » Unikátní projekt fotovoltaiky na zelené střeše se Teplu Zlín osvědčil


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

02.01.2023 - Unikátní projekt fotovoltaiky na zelené střeše se Teplu Zlín osvědčil

Zkušební provoz nové fotovoltaické elektrárny, která je umístěna na zelené střeše moderně zrekonstruované výměníkové stanice VS5 na Budovatelské ulici na sídlišti Jižní Svahy, byl úspěšně ukončen před koncem roku.  

Cílem tohoto pilotního projektu, který jsme nazvali Energocentrum VS5, bylo prověření funkčnosti celého konceptu spojující tento typ elektrárny s centrálním zásobováním a vegetačními úpravami budovy. Testovací provoz zahájený letos v srpnu dopadl podle očekávání a vše funguje v souladu s původním záměrem. Získané poznatky budou využity při realizaci dalších projektů ve spolupráci s městem Zlín a bytovými domy, které jsou zároveň odběrateli tepelné energie.

Neméně důležitou částí projektu byla i samotná rekonstrukce budovy, která z nevzhledného a starého objektu udělala moderní stavbu kultivující své blízké okolí.

Příprava projektu byla zahájena již dlouho před příchodem současné energetické krize a k jeho realizaci nebylo nutné využít dotační podporu.

U samotné budovy bylo provedeno celkové omlazení zahrnující generální opravu střechy, výměnu oken, revitalizaci opláštění budovy a zvýraznění rysů tradiční baťovské architektury. Budova byla opatřena soustavou popínavých rostlin na vodičích a vznikla tak „zelená fasáda“, díky stálezelenému porostu v kačírkovém záhozu na střeše pak „zelená střecha“. Samotné fotovoltaické panely byly instalovány nad zelenou střechou, což zvyšuje jejich účinnost díky eliminaci tepelného vyzařování střešní krytiny.

Celé řešení je pro Teplo Zlín také možností a inspirací pro další efektivní revitalizaci veřejných prostor v našem městě.

Vyrobená elektrická energie je primárně využívána pro spotřebu technologie výměníkové stanice a případná nadvýroba pro předehřev topné vody systému centrálního zásobování teplem v dané lokalitě. Řešení je dimenzováno tak, že k přetokům do distribuční soustavy bude docházet jen v případech, kdy bude stanice zcela mimo provoz, tj. například v době letních technologických odstávek. Modulární koncepce však zároveň umožňuje další navyšování výkonu elektrárny, doplnění baterií, dobíjecího místa na elektromobily apod.

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.